Wed, 05 August 2020 | 10:08
ТОҶ :: РУС :: ENG

Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон корхонаи ҶДММ «Оҳангудозии Тоҷикистон»-ро дар ноҳияи Рӯдакӣ ифтитоҳ намуданд

Президенти мамлакат ЭмомалӣРаҳмонкорхонаиҶДММ«ОҳангудозииТоҷикистон»-родарноҳияиРӯдакӣифтитоҳнамуданд

25 сентябр Асосгузори сулҳуваҳдатимиллӣ-Пешвоимиллат, ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистонмуҳтарамЭмомалӣРаҳмондардоираисафарикорӣдар ноҳияиРӯдакӣдардеҳотиЧоргултеппабафаъолиятикорхонаи«ОҳангудозииТоҷикистон»оғозирасмӣбахшиданд.

Ҷамъиятидороимасъулиятимаҳдуди«ОҳангудозииТоҷикистон»боиқдомҳоисозандаиПешвоимиллатҷиҳатитатбиқибомаромиҳадафичорумимиллӣсаноатикунонии босуръати мамлакат, истеҳсолимаҳсулотибосифативатанӣвабароҳмонданисодиротионбахориҷимамлакат, таъсисиҷойҳоинавикорӣвабоинвасилабеҳтарнамуданисатҳизиндагииаҳолӣбунёдшуда, азҷиҳатииқтидориистеҳсолӣкалонтаринкорхонадарҳудуди ноҳиябаҳисобмеравад.

Зимни муаррифӣбаСарваридавлатмуҳтарамЭмомалӣРаҳмониттилоъдодашуд, кисамтиасосиифаъолиятикорхонаинавтаъсискоркардиоҳанпораваистеҳсолидунамудимасолеҳисохтмонӣарматурваноқилбоандозаҳоигуногунмебошад. Барои идора намудани дастгоҳутехнологияизамонавӣвабандубастимаҳсулотиистеҳсолшуда 150 нафармутахассисимаҳаллӣбакоридоимӣҷалбкардашудаанд.

Иқтидориистеҳсолиикорхонадаряксол 60 ҳазортоннаарматурваноқилбуда, сифатимаҳсулотдарасоситаҳлилимутахассисонбастандартҳоибайналмилалӣҷавобгӯмебошад.

Ашёи хом ба корхона қисманаздохилиҷумҳурӣвахокаикимиёвиионбошад, азҶумҳурииҚазоқистондастрасшуда, дудиғализионбоистифодааздастгоҳҳоимахсускоркардвабезараргардондамешавад.

Пешвои миллат муҳтарамЭмомалӣРаҳмонбасифатикорҳоианҷомёфтабаҳоибаланддода, дарсамтиамалишавииҳадафичорумимиллӣ- саноатикунониибосуръатимамлакат, истеҳсолимаҳсулотиивазкунандаиворидот, ҷалбисармоя, бунёдикорхонаҳоимуосирисаноатӣва таъсиси ҷойҳоинавикорӣбароҳбариятвамасъулондастуруҳидоятҳододанд.

Тавре иттилоъ дода шуд, барои бо сифати хуб истеҳсолшуданимаҳсулотикорхонадастгоҳутехнологияимуосирдардоираиҳамкорӣазҶумҳурииМардумииЧиндастрасваваслунасбгардидааст, маҳсулотиниҳоӣарматурваноқилпасазкоркардиоҳанпора, истифодаимоддаикимиёвӣваобкарданомодавабандубасткардамешавад.

Дар саҳникорхонаи «ОҳангудозииТоҷикистон» ба Пешвои миллат муҳтарамЭмомалӣРаҳмонмаҳсулотисаноатииноҳиямуаррифӣ гардид.

Маврид ба таъкид аст, ки дар ноҳияиРӯдакӣдардоираииқдомҳоисозандабаистиқболиҷашнибузургимиллӣ 30-солагииИстиқлолиятидавлатӣбодастгирӣватаваҷҷуҳибевоситаироҳбариятиолиидавлатваҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон, саҳмисоҳибкорониватандӯстваҷалбисармояихориҷӣ 13 корхонаботаъсиси 300 ҷоикорӣбунёдгардид, киинравандбабозҳамбеҳтаршуданисатҳизиндагииаҳолӣзаминаимусоидгузошт.

Татбиқибомаромибарномаҳоидавлатӣвабунёдубарқарорсозиикорхонаҳоиистеҳсолӣимкониятфароҳамсохт, киҳаҷмиистеҳсолимаҳсулотисаноатӣдарноҳиязиёдвасатҳииқтисодиюиҷтимоииноҳиясолтосолбеҳтарухубтаргардад.

Дар 8 моҳисолиҷорӣҳаҷмиистеҳсолимаҳсулотисаноатӣ 243 миллиону 300 ҳазорсомонироташкилдод. Иннишондоднисбатбаҳамин давраи соли гузашта 46,3 фоиз зиёд мебошад.

Айни ҳолдарноҳияиРӯдакӣ 127 корхонаихурдубузургиистеҳсолӣфаъолиятипурсамардошта, бодарназардоштиафзоишиталаботҳаҷмиистеҳсолваномгуимаҳсулотмарҳилабамарҳилазиёдкардамешавад.